กรมอนามัย เตือน น้ำบาดาลโซดายังไม่เหมาะสมที่จะนำมาดื่ม

กรมอนามัย เตือน น้ำบาดาลโซดายังไม่เหมาะสมที่จะนำมาดื่ม ควรผ่านกระบวนการปรับปรุงคุณภาพน้ำก่อน

สุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข แนะสามัญชนให้หลีกเลี่ยงนำน้ำใต้ดินน้ำโซดาจากแหล่งน้ำดิบมาใช้อีกทั้งอุปโภค บริโภคโดยตรง เพราะยังไม่ผ่านการตรวจสอบประสิทธิภาพน้ำที่สมควรต่อการนำมาบริโภคตามเกณฑ์ประสิทธิภาพน้ำบริโภค ควรจะใช้น้ำที่ผ่านขั้นตอนแก้ไขประสิทธิภาพก่อน เพื่อความแน่ใจและก็ไม่มีอันตรายมากยิ่งกว่า หมออรรถพล แก้วทองสัมฤทธิ์ รองอธิบดีกรมอนามัย เผยออกมาว่า จากกรณีข่าวสารที่สามัญชนเจาะบ่อบาดาลพบน้ำโซดา รสซ่าติดลิ้น ซึ่งน้ำใต้ดินดังที่กล่าวผ่านมาแล้วเป็นน้ำดิบที่ยังไม่ผ่านการตรวจสอบประสิทธิภาพน้ำที่สมควรต่อการนำมาดื่ม ทั้งยังตามเกณฑ์ประสิทธิภาพน้ำใต้ดินเพื่อการบริโภคและก็หลักเกณฑ์ชี้แนะประสิทธิภาพน้ำบริโภคเพื่อการเฝ้าระวังกรมอนามัย พุทธศักราช 2563 ข่าวสุขภาพ ดังนี้แม้น้ำดังกล่าวข้างต้นจะผ่านการตรวจสอบประสิทธิภาพน้ำจากห้องทดลองแล้ว ข่าวสารสุขภาพ อาจจะเป็นไปได้ว่าจะมีการแปดเปื้อนทั้งยังสารเคมีรวมทั้งเชื้อโรค ก็เลยจะต้องผ่านการปรับแต่งประสิทธิภาพน้ำก่อนเอามาดื่ม อย่างเช่น การตกขี้ตะกอน การกรอง และก็ฆ่าเชื้อโรค ฯลฯ สำหรับในการขุดบ่อบาดาลตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและก็สภาพแวดล้อม เรื่อง ระบุ เขตน้ำใต้ดินแล้วก็ความลึกของน้ำใต้ดิน พุทธศักราช 2554 กำหนดให้ท้องที่ของแต่ละจังหวัดในอาณาจักรไทยเป็นเขตน้ำใต้ดินรวมทั้งให้น้ำใต้ดินที่อยู่ลึกจากผิวดินลงไปเกินกว่า 15 เมตร เป็นน้ำบาดาล ส่วนขนาดบ่อหรือการใช้น้ำใต้ดิน ถ้าหากหนองน้ำบาดาลนั้นๆมีความลึก เกินกว่า 15 เมตร จำเป็นที่จะต้องยื่นคำขอรับเอกสารสิทธิ์ให้ถูก มิฉะนั้นจะมีความผิดโดยชอบด้วยกฎหมาย กรมอนามัยก็เลยผสานที่ทำการสาธารณสุขจังหวัดชี้แนะข้อความสำคัญด้านกฎหมาย การขอขุดบ่อบาดาลถ้าหากยังมิได้ทำงานขอให้ขอขุดบ่อบาดาลด้วย เหตุเพราะบ่อบาดาลที่ราษฎรขุดลึก 70 เมตร อยู่ห่างจากระบบน้ำประปาหมู่บ้านเพียงแค่ 200 เมตร บางทีอาจอยู่ในข่ายข้อผิดพลาดเจาะบ่อบาดาลโดยมิได้ขอ

แนะนำข่าวสุขภาพ อ่านเพิ่มเติมคลิกเลย : กรมอนามัย เตือน ช่วงอากาศร้อนจัดขับรถทางไกล ดื่มเครื่องดื่มที่มีกาเฟอีนมากไป