“สนามบินสุวรรณภูมิ” เปิดให้จอดรถฟรี 7 วัน ช่วงวันหยุดพิเศษ ประชุมผู้นำเอเปก

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เปิดให้จอดรถฟรี 7 วัน ณ ลานจอดรถระยะยาวโซน C ในวันหยุดราชการพิเศษ ประชุมผู้นำเอเปก วันที่ 15-21 พ.ย. 65 นี้

สังคม วันที่ 8 พฤศจิกายน 2565 นายกิตติพงศ์ กิตติขจร ผู้อำนวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เผยว่า ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ได้ยกเว้นอัตราค่าบริการจอดรถ ณ ลานจอดรถระยะยาว (Long Term Parking) โซน C จำนวน 718 คัน เพื่อรองรับ และอำนวยความสะดวกผู้โดยสาร ที่มาใช้บริการที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ในช่วงวันหยุดยาว วันที่ 16-18 พฤศจิกายน 2565 เป็นวันหยุดราชการเป็นกรณีพิเศษ เฉพาะเขตกรุงเทพมหานคร จังหวัดนนทบุรี และ จังหวัดสมุทรปราการ เนื่องจาก การประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปก ครั้งที่ 29 (APEC 2022 Thailand) ข่าวสังคม ซึ่งผู้โดยสาร ผู้ใช้บริการ สามารถนำรถยนต์เข้ามาจอดฟรี ระหว่างวันที่ 15-21 พ.ย. 65 ตั้งแต่เวลา 00.01 น. ของวันอังคารที่ 15 พฤศจิกายน 2565 ถึงเวลา 24.00 น. ของวันจันทร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2565 รวมทั้งสิ้น 7 วันพร้อมทั้งมีบริการ รถ Shuttle Bus สาย A วิ่งให้บริการรับส่ง เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้โดยสารและผู้ใช้บริการ ระหว่างลานจอดรถระยะยาวโซน C และอาคารผู้โดยสารทุกๆ 15 นาที ตลอด 24 ชั่วโมง โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย โดยมีรถ Shuttle Bus สาย A จะเริ่มวิ่งจากศูนย์การขนส่งสาธารณะ (Public Transportation Center) ไปยังลานจอดรถระยะยาวโซน C และแวะจอดรับ-ส่งตามจุดต่างๆ ก่อนจะไปจอดที่อาคารผู้โดยสาร บริเวณ ชั้น 1 ประตู 3 และประตู 8 จากนั้นจะวนไปที่ลานจอดรถระยะยาวโซน A และกลับเข้าสู่ศูนย์การขนส่งสาธารณะอย่างไรก็ตาม ขอความร่วมมือผู้โดยสาร ที่เดินทางในเที่ยวบินระหว่างประเทศเผื่อเวลาก่อนการเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง และเที่ยวบินภายในประเทศเผื่อเวลาก่อนการเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง

แนะนำข่าวสังคม อ่านเพิ่มเติม คลิกเลย : เขื่อนเจ้าพระยาเร่งระบายเพิ่ม น้ำทะลักท่วม“อ่างทอง-ชัยนาท”อ่วม