“อัมพร” กระตุ้นทุก สพท.ดูแลความปลอดภัยเด็ก

“อัมพร” กระตุ้นทุก สพท.ดูแลความปลอดภัยเด็ก

การศึกษา นายอัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) กล่าวว่า ตนได้มอบนโยบายในการประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สพท.) ทั่วประเทศให้เน้นเรื่องความปลอดภัยของแต่ละเขตพื้นที่ ทั้งในส่วนของเขตและของโรงเรียนว่า ตั้งแต่มีนโยบายด้านความปลอดภัยมา มีส่วนไหนที่สำเร็จไปแล้วบ้าง แล้วในปีหน้าเราจะพัฒนาเรื่องความปลอดภัยให้ดีขึ้นกว่าเดิมได้อย่างไร รวมถึงเรื่องระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่เราได้ประกาศไปว่าเดือน พ.ย.เป็นเดือนแห่งการเยี่ยมบ้านนักเรียน นั่นคือจุดเริ่มต้นของการประเมินนักเรียนโดยการเข้าถึงนักเรียนเป็นรายบุคคล ส่วนเดือน ธ.ค.เป็นเดือนแห่งการวิเคราะห์ข้อมูลว่าจากการไปเยี่ยมบ้านนักเรียนมีเด็กกี่คนที่พึ่งตนเองได้ และกี่คนที่พึ่งตนเองไม่ได้ ข่าวการศึกษา และเราจะมีวิธีการช่วยเหลือเขาได้อย่างไร ให้ถือเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญ เพราะหากเราเข้าถึงนักเรียนเป็นรายบุคคลได้ ก็จะเข้าถึงความปลอดภัย เข้าถึงการจัดการเรียนรู้ หรือการช่วยเหลือนักเรียนได้ เลขาธิการ กพฐ.กล่าวว่า นอกจากนี้ อยากให้ทุกเขตฯให้ความสำคัญกับเรื่อง Soft Power เพราะเรามีเด็กที่เก่งและดีแต่ไม่ได้รับการส่งเสริมเท่าที่ควร รวมถึงยังมีเด็กที่ขาดโอกาสแต่ก็พยายามที่จะเติบโตและเป็นคนดี วันนี้เราต้องมาคิดว่าจะทำอย่างไรเพื่อเติมเต็มส่วนนี้ให้กับนักเรียนได้ และฝากในเรื่องมาตรการป้องกันการเล่นพนันฟุตบอล โดยประชาสัมพันธ์ให้นักเรียน ผู้ปกครอง คุณครู ตระหนักถึงปัญหาหรือภัยที่มาคุกคามจากการเล่นพนันฟุตบอล

แนะนำข่าวการศึกษา อ่านเพิ่มเติมคลิกเลย : หนุนนักเรียนท้องต้องได้เรียนต่อเนื่อง