เร่งแก้ปัญหา 3 เรื่องด่วน เอกชนสรุปข้อมูลชงประชุมผู้นำ “เอเปก”

“สภาที่ปรึกษาทางธุรกิจเอเปก” เตรียมชง “ผู้นำเอเปก” 18 พ.ย.นี้ เร่งแก้ปัญหา 3 เรื่องด่วน ทั้งเงินเฟ้อ-ขาดแคลนอาหาร-โลกร้อน และข้อเสนอย่อยอีก 69 ข้อ

เศรษฐศาสตร์  มุ่งอุ้มผู้ประกอบการเอสเอ็มอีหวังฟื้นฟูเศรษฐกิจภูมิภาค พร้อมเสนอให้เร่งเดินหน้าความตกลงการค้าเสรีเอเปก ให้เป็นรูปธรรมโดยเร็ว แนะเจรจาเป็นกลุ่มประเทศที่พร้อมกันนายเกรียงไกร เธียรนุกุล ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ในฐานะสภาที่ปรึกษาทางธุรกิจเอเปก 2022 (เอแบค) เปิดเผยว่า ภาคเอกชนของเอเปก เตรียมเสนอให้ที่ประชุมผู้นำเอเปก (กลุ่มความร่วมมือทางเศรษฐกิจเอเชีย-แปซิฟิก) วันที่ 18 พ.ย.นี้ พิจารณาข้อเสนอที่ได้จากการประชุมร่วมกันของภาคเอกชนเอเปกรวม 4 ครั้ง และนำไปดำเนินการขับเคลื่อน เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจของภูมิภาคภายหลังวิกฤติโควิด-19 ได้แก่ ข้อเสนอที่ต้องดำเนินการเร่งด่วน 3 ข้อ และอีก 5 ข้อเสนอหลัก ที่ประกอบด้วย 69 ข้อเสนอย่อย ภายใต้เป้าหมายใหญ่ 2 แนวทางคือ การส่งเสริมการฟื้นตัวอย่างรวดเร็วและยั่งยืน และสร้างแรงกระตุ้นสำหรับการเติบโตอย่างยั่งยืน ทั่วถึง และมีความยืดหยุ่นสำหรับ 3 ข้อเสนอเร่งด่วน ที่ต้องแก้ปัญหาทันที ได้แก่ 1.ปัญหาเงินเฟ้อทั่วโลกอยู่ในระดับสูง จากวิกฤติพลังงาน ที่ส่งผลให้ราคาสินค้าแพง และอัตราแลกเปลี่ยนเงินสกุลต่างๆผันผวนมาก 2.ปัญหาความมั่นคงด้านอาหาร ที่มีรายงานพบว่าในปลายปีนี้จะมีหลาย 10 ประเทศทั่วโลก ที่เป็นประเทศยากจนจะขาดแคลนอาหาร และ 3.การเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศที่รุนแรงขึ้นทั่วโลก และทุกประเทศต้องช่วยกันแก้ไขส่วน 5 ข้อเสนอหลักที่ต้องดำเนินการ ได้แก่ 1.การรวมตัวกันของภูมิภาค ลดอุปสรรคด้านต่างๆ ทำให้การค้าชายแดน การค้าข้ามแดนกลับมาโดยเร็ว รวมถึงเร่งทำให้ความตกลงการค้าเสรีของเอเปก (FATAP) เกิดขึ้นโดยเร็ว 2.เศรษฐกิจดิจิทัลต้องเร่งปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานของสมาชิกและบุคลากรให้พร้อมเปลี่ยนถ่ายไปสู่การใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 3.ความยั่งยืน โดยการทำธุรกิจจากนี้ไปต้องมุ่งเน้นการสร้างสมดุลและการรักษาสิ่งแวดล้อม4.การสนับสนุนผู้ประกอบการเอสเอ็มอี ซึ่งเป็นจำนวนมากถึง 97% ของธุรกิจทั้งหมด และที่ผ่านมาได้รับผลกระทบจากโควิดอย่างหนัก จึงต้องเร่งแก้ปัญหา โดยเฉพาะให้เข้าถึงแหล่งเงินทุนมากขึ้น และง่ายขึ้น รวมถึงส่งเสริมการมีส่วนร่วมของสตรีเพศในการเป็นผู้บริหาร และ 5.เศรษฐกิจการเงิน ที่ผู้นำเอเปกต้องเร่งพัฒนาให้ผู้ประกอบการเข้าถึงแหล่งเงินกู้ ทั้งแบบดิจิทัล หรือเงินกู้เพื่อปรับเปลี่ยนการผลิตไปสู่การเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม“ในการประชุมของภาคเอกชนเอเปกมาตลอดปีที่ผ่าน

เร่งแก้ปัญหา 3 เรื่องด่วน

เอแบคได้รวบรวมข้อเสนอรวม 5 ข้อหลัก 69 ข้อย่อย เพื่อเสนอในเวทีผู้นำ อย่างไรก็ดี

เศรษฐศาสตร์  ขณะนี้ทั่วโลกกังวลต่อภาวะเศรษฐกิจถดถอย ซึ่งในส่วนของไทย อาจได้รับผลกระทบต่อตลาดส่งออก ดังนั้น จึงคาดหวังให้เวทีผู้นำเอเปก เข้ามาช่วยแก้ไข คลี่คลายวิกฤติต่างๆ ตลอดจนผลกระทบต่อธุรกิจเอสเอ็มอี ที่กำลังขาดแคลนแหล่งเงินทุนในขณะนี้”นายเกรียงไกรกล่าวว่า หวังว่าผู้นำเอเปกจะนำข้อเสนอของภาคเอกชนเอเปกมาดำเนินการ เพื่อเร่งฟื้นฟูเศรษฐกิจ เพราะเป็นปัญหาใหญ่ของภูมิภาค และทั่วโลก และหวังว่าการประชุมครั้งนี้ ไทยจะใช้วิกฤติให้เป็นโอกาสได้นายมนตรี มหาพฤกษ์พงศ์ ประธานและเจ้าภาพการจัดประชุมสภาที่ปรึกษาธุรกิจ 2022 กล่าวว่า เอแบคร่วมกับ PwC จัดทำรายงาน ภายใต้ชื่อ “การรับมือต่อโลกแห่งความเป็นจริงใหม่” เพื่อให้คำแนะนำต่อธุรกิจในประเด็นต่างๆ นอกเหนือจากข้อเสนอต่อผู้นำเอเปก เพราะภาคธุรกิจกำลังเผชิญกับความท้าทายรอบด้าน ไม่ว่าจะเป็นแรงกดดันจากเงินเฟ้อที่สูงขึ้น การปรับตัวหลังโควิดไปสู่ดิจิทัล รวมไปถึงปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สำหรับการจัดทำ FATAP นั้น เป็นสิ่งที่ภาคเอกชนต้องการให้ขับเคลื่อนโดยเร็ว โดยเสนอให้เจรจาเป็นกลุ่มประเทศที่พร้อมก่อน

แนะนำเศรษฐศาสตร์ อ่านเพิ่มเติมคลิ๊กเลย : คมนาคมตื่นแก้สนามบินแออัด เพื่อให้คล่องตัว