โควิดวันนี้ (1ต.ค.65) ติดเชื้อ 800 กว่าราย เสียชีวิต 7 ราย

สุขภาพ1-10-65

ศูนย์ข้อมูลโควิด-19 รายงานเหตุการณ์โควิดวันนี้ 1เดือนตุลาคม65 ผู้ติดโรครวม 823 ราย ส่วนคนไข้กำลังรักษา 6,467 ราย เสียชีวิต 7 ราย

สุขภาพ1-10-65

ศูนย์ข้อมูลโควิด-19 รายงานเหตุการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 วันที่ 1 เดือนตุลาคม 2565 ยอดผู้ติดเชื้อโรครวม 823 ราย ระหว่างที่วันนี้ยอดหายกลับไปอยู่บ้าน 811 ราย ส่วนคนไข้กำลังรักษา 6,467 ราย เสียชีวิต 7 ราย คนเจ็บปอดอักเสบรักษาตัวอยู่ในโรงหมอ 466 ราย ส่วนคนไข้สะสม (เมื่อวันที่ 1 เดือนมกราคม65) 2,458,697 ราย หายสะสม (เมื่อวันที่ 1 มกราคม65) 2,474,400 ราย เสียชีวิตสะสม (ตั้งแต่ 1 ม.ค. 2565) 11,073 ราย ดังนี้ เนื่องด้วยตั้งแต่ 1 เดือนมิถุนายน 2565 เป็นต้นมา ศบค.มีการปรับระบบรายงาน โดยรายงานเฉพาะคนเจ็บที่จำต้องรับการดูแลรักษาในโรงหมอ ก็เลยทำให้รายงานยอดคนป่วยสะสม มีปริมาณที่น้อยกว่ายอดผู้หายสะสม สำหรับเหตุการณ์ทั้งโลก วันที่ 1 เดือนตุลาคม 2565 เวลา 06:00 น. มีคนป่วยรับรอง 622,763,073 ราย หายกลับไปอยู่ที่บ้าน 602,590,848 ราย ยังรักษาในโรงหมอ 13,623,692 ราย แล้วก็เสียชีวิต 6,548,533 ราย