ไข้อีดำอีแดง : เชื้อสเตร็ปโตคอสคัสชนิดเอ อันตรายแค่ไหน และผู้ปกครองต้องรู้อะไรบ้างเกี่ยวกับโรคนี้

แพทย์ชี้ว่านับแต่สหราชอาณาจักรยกเลิกมาตรการควบคุมโควิด

ข่าวเด็ก ก็มีโอกาสเพิ่มขึ้นที่เชื้อชนิดนี้จะแพร่ระบาด และเห็นได้ชัดในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาแม้โดยทั่วไปเชื้อสเตร็ปโตคอสคัสชนิดเอจะไม่ก่อให้เกิดอาการป่วยรุนแรง แต่การติดเชื้อชนิดลุกลามรุนแรงอาจทำให้ผู้ป่วยมีอาการหนักและมีภาวะแทรกซ้อนได้สเตร็ปโตคอสคัสชนิดเอคืออะไรแบคทีเรียชนิดหนึ่งที่บางครั้งพบอยู่ในลำคอและผิวหนังหลายคนอาจมีเชื้อชนิดนี้อยู่โดยที่ไม่ก่อให้เกิดอันตรายใด ๆ แต่หากเชื้อแพร่สู่ผู้อื่นก็อาจทำให้ผู้นั้นล้มป่วยได้ติดต่อได้อย่างไร

ไข้อีดำอีแดง 15
บางครั้งมักพบการระบาดในสถานที่อย่างโรงเรียน และบ้านพักคนชรา

ข่าวเด็ก มีอาการอย่างไร ผู้ติดเชื้อมักมีอาการไม่รุนแรง เช่น เจ็บคอ หรือติดเชื้อที่ผิวหนัง ซึ่งสามารถรักษาได้โดยง่ายด้วยยาปฏิชีวนะ ก็อาจทำให้เกิดอาการหลายอย่าง และอาจทำให้ผู้ติดเชื้อบางรายมีอาการรุนแรงกว่า ในสหราชอาณาจักร ไข้อีดำอีแดง คือโรคที่เจ้าหน้าที่การแพทย์ต้องแจ้งกรณีต้องสงสัยการระบาดต่อหน่วยงานคุ้มครองสุขภาพในท้องถิ่น เพื่อให้สามารถควบคุมการแพร่ระบาดได้อย่างรวดเร็ว

แนะนำเด็ก อ่านเพิ่มเติมคลิ๊กเลย :  เด็กประถมแคนาดาพบว่ายาแก้แพ้ “เอพิเพ็น” เป็นพิษในอวกาศ