SCB เผยไตรมาส 3/65 กำไรเพิ่มขึ้น 16.9% แตะ 10,309 ล้านบาท

ธุรกิจ14-10-65

“เอสซีบี เอกซ์” หรือ SCB แจ้งตลาดหุ้น รายงานกำไรไตรมาส 3/65 เติบโต +16.9% ที่ระดับ 10,309 ล้านบาท รับทราบรายได้ดอกมากขึ้น รวมทั้งตั้งสำรองน้อยลง -22.8% โดยนำมาซึ่งการทำให้รวม 9 เดือน มีผลกำไร 30,403 ล้านบาท

บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน) หรือ SCBX ชื่อหลักทรัพย์ SCB แจ้งตลาดค้าหุ้นฯ รายงานผลประกอบการประจำไตรมาสที่ 3 ปี 2565 มีกำไรทั้งสิ้น 10,309 ล้านบาท มากขึ้น +16.9% เมื่อเทียบกับตอนเดียวกันของปีก่อน และก็มีรายได้จากการจัดการรวม 39,757 เติบโต +7.7% เมื่อเทียบกับตอนเดียวกันของปีกลาย โดยปัจจัยสำคัญจากรายได้ดอกที่ขยายตัว ตามการเจริญเติบโตของสินเชื่อโดยรวม และก็ตั้งเงินสำรอบที่ลดน้อยลง สำหรับงวด 9 เดือนปี 2565 มีกำไรทั้งสิ้นอยู่ที่ 30,403 ล้านบาท ปรับมากขึ้น +9.7% เมื่อเทียบเคียงจากตอนเดียวกันของปีก่อร รายได้ดอกสุทธิ อยู่ที่ 27,845 ล้านบาท มากขึ้น +17.8% จากตอนเดียวกันของปีกลาย ปัจจัยสำคัญจากสินเชื่อเติบโต +3% จากปีกลาย และก็ส่วนต่างอัตราค่าดอกเบี้ยปรับพฤติกรรมดียิ่งขึ้น รายได้ค่าธรรมเนียม รวมทั้ง อื่นๆอยู่ที่ 11,752 ล้านบาท ลดน้อยลง -0.6% จากตอนเดียวกันของปีกลาย สาเหตุจากรายได้ค่าธรรมเนียมธุรกิจบริหารความมั่นคั่ง ได้รับผลพวงจากภาวะตลาดที่อ่อนแอ แล้วก็ผลกำไรขายสินเชื่อที่ไม่มีรับรองซึ่งได้ตัดหนี้สูญไปแล้วน้อยลง

ธุรกิจ14-10-65

รายได้จากการลงทุนรวมทั้งกิจการค้า อยู่ที่ 292 ปรับลดน้อยลง -81.3% จากตอนเดียวกันของปีกลาย ผลจากขาดทุนจากการประมาณค่าของพอร์ตการลงทุนขอบบริษัทย่อยท่ามกลางภาวะตลาดทุนที่อ่อนแอ ช่วงเวลาเดียวกัน บริษัทฯได้ตั้งผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (เงินทุนสำรอง) ปรับลดน้อยลง -22.8% จากปีกลาย คงเหลืออยู่ที่ 7,750 ล้านบาท ด้านค่าใช้สอย ปรับมากขึ้นอีก +7.1% จากปีกลาย อยู่ที่ 16,942 ล้านบาท เพราะค่าครองชีพบุคลากรมากขึ้นของบริษัทย่อย รวมทั้งค่าเสื่อมราคา และก็ค่าการบำรุงรักษาของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในวันที่ 30 เดือนกันยายน 2565 ยอดสินเชื่อของบริษัทฯ อยู่ที่ 2,360,037 ล้านล้านบาท มากขึ้น +3% จากปีกลาย ซึ่งเติบโตดูเหมือนจะทุกกรุ๊ปสินเชื่อ สำหรับเงินรับฝาก อยู่ที่ 2,533,273 ล้านล้านบาท มากขึ้น 5.1% จากตอนเดียวกันของปีกลาย นอกนั้น SCBX บอกว่า ได้นำโบนัสที่ได้จากแบงค์ไทยการซื้อขาย ไปใช้ปรับเปลี่ยนโครงสร้างธุรกิจ ทั้งยังซื้อหุ้นบริษัทจากแบงค์ รวมทั้งบริษัท เอสซีบี เท็นเอ็กซ์ รวมทั้งนำไปลงทุน 12 บริษัทในกรุ๊ป